logo lx

Przy Oddziale Miejskim PTTK
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. (0-81) 532-49-42 skr. pocztowa 13O klubie
Działalność
Galeria
Z ostatniej chwili
Zarząd
Kontakt
Wystawa "WODA", coroczna wystawa przeglądowa klubu
wernisaż odbył się 20 stycznia 2006 roku
w
Młodzieżowym Domu Kultury
w Lublinie
przy ul. Grodzkiej 11.
Trebacz
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa