logo lx

Przy Oddziale Miejskim PTTK
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. (0-81) 532-49-42 skr. pocztowa 13O klubie
Działalność
Galeria
Z ostatniej chwili
Zarząd
Kontakt
INFORMACJA O DZIAŁANIACH KLUBOWYCH

Dotychczasowe wystawy:
 • "Roztocze" listopad 1993 r. Lublin,
 • "Ginące Pejzaże" maj 1994 r. Lublin,
 • "Lublin - dwa światy", grudzień 1998 r. Lublin,
 • "Lubelszczyzna", maj 1999 r. Lublin,
 • "Tatry", maj 1999 r. Lublin,
 • "Jura Krakowsko-Częstochowska", grudzień 1999 r. Lublin,
 • "Jeszcze jedna zima", styczeń 2001 r. Lublin,
 • "Dom", luty 2002 r. Lublin,
 • "Ścieżkami Polesia", październik 2002 r. Włodawa,
 • "Polski Wschód", luty 2003 r. Lublin,
 • "Turystyczne Atrakcje Lubelszczyzny", maj 2003 r. Warszawa - prezentacja multimedialna i wystawa w Domu Dziennikarza,
 • "Noc", marzec 2004 r. Lublin,
 • coroczne wystawy przeglądowe oraz wystawy indywidualne członków Klubu.

IMPREZY ZORGANIZOWANE PRZEZ KLUB:

Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej (maj 1999 r.), Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Czerwony Październik", wspólnie z Akademickim Centrum Kultury Chatka Żaka, przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (grudzień 2000), coroczne plenery w Polskich Parkach Narodowych (Poleski PN, Roztoczański PN, Tatrzański PN, Biebrzański PN) oraz plenery na terenie Lubelszczyzny Imprezy organizowane przez Klub posiadają oficjalną akceptację Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Za udział w tych imprezach nadawane są punkty do Odznak Fotografii Krajoznawczej.

INNE DZIAŁANIA:

 • działalność edukacyjna (organizowanie kursów fotograficznych, prelekcji)
 • stała współpraca z Parkami Narodowymi
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi m.in. Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków, Centrum Kultury w Lublinie, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" (wykonywanie dokumentacji, nieodpłatną obsługę fotograficzną imprez kulturalnych, współpraca przy projektach artystycznych - wystawy, kwerendy w archiwach fotograficznych, itp.
 • współpraca z innymi instytucjami działającymi na polu fotografii (m.in. Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi)
 • współpraca z FOTOKLUBEM RP,
 • comiesięczne spotkania klubowe, w sali klubowej OM PTTK, ul. Rynek 8, każdy pierwszy poniedziałek miesiąca g. 18.00
 • prezentacje prac fotograficznych członków Klubu
 • planowanie i organizacja plenerów i wystaw klubowych
 • imprezy towarzyskie i okolicznościowe, spotkania przedświąteczne