logo lx

Przy Oddziale Miejskim PTTK
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. (0-81) 532-49-42 skr. pocztowa 13O klubie
Działalność
Galeria
Z ostatniej chwili
Zarząd
Kontakt

INFORMACJA O KLUBIE

Klub Fotograficzny LX, działający od października 1993 roku w strukturach Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie jest aktywną organizacją skupiającą lokalne środowisko fotograficzne. Celem Klubu jest propagowanie fotografii, organizowanie plenerów, wystaw i innych imprez jak również sporządzanie fotograficznej dokumentacji  rzeczywistości. Klubowicze to znani krajoznawcy, fotografowie z dużym doświadczeniem, laureaci wielu konkursów, uczestnicy wystaw w kraju i za granicą, pracownicy placówek kulturalnych, oświatowych i naukowych, członkowie ZPAF (Związek Polskich Artystów-Fotografików), Fotoklubu Rzeczypospolitej, z tytułami AFIAP (Artiste Federation Internationale de l'Art Photographique). Trzech spośród członków Klubu (Jan Magierski, Bogdan Tarasiuk, Andrzej Kowalik) są laureatami prestiżowej ogólnopolskiej nagrody im. Fryderyka Kremsera nadawanej za wybitne osiągnięcia w fotografii krajoznawczej. Klub LX zrzesza siedmiu instruktorów Fotografii Krajoznawczej (Jan Magierski, Bogdan Tarasiuk, Andrzej Kowalik, Andrzej Misztal, Tadeusz Chmielewski, Grzegorz Pastusiak, Jacenty Drozd). Na bazie instruktorskiej stworzony został jedyny po prawej stronie Wisły Zespół Weryfikacyjny Odznak Fotografii Krajoznawczej. Klub jest członkiem zbiorowym FOTOKLUBU RP. Za pośrednictwem Klubu LX istnieje możliwość werifikowania tytułów FIAP.